B A R B R O
R I D D E R L Ö F


 

MENY

Välkommen


Målningar

Sålda målningar
&
Utställningar

Profil

KONTAKT

barbro.ridderlof@designcompagniet.se
Tel. +46 8 667 05 08
Mobil +46 708 13 00 90
 

   
 

Framgångsrika globala hälsoinitiativ genomförs på insikten att globaliseringen innebär samtidiga drar mellan globala enande och fragmentering. Denna artikel är ett svar på behovet av mer förståelse för den roll som fragmentering i globala hälsoinitiativ genom analyser av 52 nordliga nigerianska tidningen rapporter 2003-2004 norra Nigeria stopp för det globala initiativet att utrota polio. ray ban rea Genom 2009 stoppet hade resulterat i en epidemi i Nigeria och polio import i 20 tidigare poliofria länder. Bred antagande av 'konsument-inriktad hälso- och sjukvård' skulle förmodligen öka socioekonomiska skillnader i vård och omfördela välstånd i 'omvänd Robin Hood' mode, från arbetande fattiga och medelklassen till välbärgade. Racial och etniska skillnader i vården skulle också förmodligen förvärras. Dessa effekter kan lindras genom justeringar av konsumentstyrd paradigm. stenos i njurartären med fibrer från en crus av membranet är en ovanlig orsak till renovaskulär hypertoni. Helicoidal angioscanner avbildning är särskilt användbar för att göra diagnosen. I förevarande fall har nedsatt angioplastik med stentning kompliceras av en fraktur på stenten som ledde till operation.


BARBRO RIDDERLÖF

Jag har sedan barnsben tecknat och målat mycket. Jag har också under många år uttryckt mig textilt genom broderier och vävning.
Jag har ett starkt behov av att uttrycka mig i bild.
I mitten av 1990-talet fann jag min riktiga uttrycksform – att måla i olja på duk. Jag målar oftast i lite större format såsom i formatet 80 x 100 cm
på 3D-pannåer. Många gånger i serier där motiven följs åt från tavla till tavla.

Motiven är ofta hämtade från vår trädgård på en ö i Stockholms skärgård,
med mycket känsla av frodig natur och vattenspeglar. Jag målar motiv från naturen där jag själv gärna vill vara och där jag mår bra. Ibland är motiven inspirerade av gamla bilder ur album eller som minnescollage från episoder
ur livet. Ibland är motiven detaljer av vackra blommor och sommarnyanser.

Många målningar har en kvinnogestalt såsom betraktare eller i centrum av bilden med symboler runt om i form av fåglar, trollsländor och växter i svepande dekorativa former. Jag målar gärna gamla lador och sjöbodar
som har en historia och patina.

Att få experimentera med skiftande dagrar är spännande för att få fram rätt stämning i bilden. Jag målar avbildande med lager av färg och många gånger med kontraster av infällda fantasibilder, schabloner och ibland med collage av gamla tapeter och bladguld. Färgerna och ljuset är viktiga i målningarna liksom hela bildernas rytm och disposition.
I bilderna vill jag få fram en stämning, ett ögonblick eller en vacker vy.

Är för övrigt autodidakt med starkt konstnärligt påbrå i släkten.